SIKINTILANMAK (TDK)

İçini sıkıntı kaplamak.

Sıkıntılanmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı S sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

KAPLAMAK Nedir?


1 . Her yanını örtmek, istila etmek: "Bulutlar gökyüzünü kapladı."- . "Sessizlik ortalığı kapladı."- .
2 . Çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık.
3 . (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: "Yorgan kaplamak."- .
4 . Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
5 . Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar.
6 . Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
7 . Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
8 . mecaz Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak: "Ünü cihanı kapladı."- .
9 . mecaz Duygular için doldurmak: "İçini sevinç kapladı."- .
10 . mecaz Doldurmak, bastırmak.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

A A I I I K K L M N N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kısıtlanmak, Mıknatıslık,

10 Harfli Kelimeler

Kısıtlamak, Kısıtlanma, Kıskanılma, Mıknatıslı, Sakınılmak, Sıkılanmak,

9 Harfli Kelimeler

Altınımsı, Isıtılmak, Kasıntılı, Kısaltmak, Kısıtlama, Kıtıklama, Mantıksal, Sakınılma, Sakınımlı, Sakıntılı, Sıkılamak, Sıkılanma, Takınaklı, Tıklanmak,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Akıtmalı, Isıtılma, Islanmak, Islatmak, Kalınmak, Kalkınma, Kasılmak, Kasınmak, Katılmak, Katımlık, Katmanlı, Kılınmak, Kınakına, Kınanmak, Kınlamak, Kısalmak, Kısaltım, Kısaltma, Kısılmak, Kısınmak, Kıskanma, Kıtlamak, Maksatlı, Mantıklı, Mıknatıs, Natıkalı, Sakatlık, Sakınmak, Saklantı, Salınmak, Salkımak, Samanlık, Sanıklık, Sanılmak, Satılmak, Satımlık, Sıkılama, Sıkılmak, Sıkınmak,

7 Harfli Kelimeler

Akıtmak, Alınmak, Altınsı, Anıklık, Anılmak, Anıtsal, Anlatım, Anmalık, Asılmak, Askılık, Askıntı, Aslanım, Asmalık, Astımlı, Ataklık, Atılmak, Atımlık, Ikınmak, Iklamak, Ilınmak, Ilıtmak, Isıalan, Isınmak, Isıtmak, Islamak, Islanma, Islatma, Kakılma, Kakıntı, Kakmalı, Kalınma, Kalıntı, Kalıtım, Kanatlı, Kanıkma, Kanıtlı, Kasalık, Kasılma, Kasınma, Kasıntı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Akıtma, Alınma, Alıntı, Amalık, Amanın, Analık, Anasıl, Anılık, Anılma, Anısal, Anıtlı, Anıtsı, Anlatı, Asılma, Asıltı, Asıntı, Askılı, Asmalı, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Ikınma, Ikıntı, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Isınma, Isıtma, Islama, Kakıma, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı, Kankan,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Aksak, Aksam, Aksan, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Asılı, Askat, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Astım, Atılı, Atlas, Atmak, Atmık, Ilıma, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalan, Kalas,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska, Kaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Isı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Mat, Nal, Nam, Nan, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Sık, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.