SIKIŞTIRMA (TDK)

Sıkıştırmak işi.

Sıkıştırma kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı S sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SIKIŞTIRMAK Nedir?


1 . Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak: "Bilet kutusunu koltuğunun altına sıkıştırmış, elleri ceplerinde bir otobüs biletçisi geçti."- N. Cumalı.
2 . Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
3 . Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek: "İstanbul tren yahut vapurunda hele bir kimseyi biraz sıkıştırın, hemen çarpılır, çay semaveri gibi oturduğu yerde fıkır fıkır kaynamaya başlar."- R. N. Güntekin.
4 . Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak: "Parmağını pencereye sıkıştırmak."- .
5 . Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak: "Eline dolu bir kadeh sıkıştırdılar."- R. H. Karay.
6 . Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak: "Anlattığına göre Niğde yakınlarındaki köylerden birinde imiş, sıkıştırmışlar. Jandarmalarla vuruşmuş."- M. Ş. Esendal.
7 . mecaz Zorlamak: "Kocakarı odadan çıktıkça ben Nuri'yi sıkıştırıyorum."- H. R. Gürpınar.
8 . argo Sarkıntılık etmek.

A I I I K M R S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sıkıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Isırtmak, Kıstırma, Sıktırma, Sırıtmak, Şarkımsı, Tıksırma,

7 Harfli Kelimeler

Aksırış, Isırmak, Isırtma, Isıtmak, Işıtmak, Kamışsı, Karışım, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Sakırtı, Sıkışma, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Şakırtı, Şıkırtı, Şımarık, Taşımsı, Tıkışma, Tırsmak,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Irktaş, Isırık, Isırma, Isıtış, Isıtma, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karşıt, Marsık, Maşrık, Rastık, Sarkış, Sarkıt, Sırıma, Tırmık, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Artış, Astım, Aşırı, Atmık, Irmak, Iskat, Istar, Işıma, Iştır, Kamış, Karış, Karst, Karşı, Kasım, Kasır, Kasıt, Katım, Katır, Kırat, Kırım, Kırma, Kısım, Kısır, Kısış, Kısıt, Kısma, Kışır, Kıtır, Martı, Mastı, Mısır, Mısra, Rakım, Rasıt, Sakıt, Sarık, Sarım,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akış, Arık, Arış, Artı, Asık, Asım, Asır, Askı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atım, Atış, Atkı, Irak, Iska, Işık, Işkı, Itır, Karı, Kars, Kart, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Mark, Mars, Marş, Mart, Mask, Rakı, Raks, Rast, Sarı, Satı, Sıkı, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Arş, Art, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Isı, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Mas, Maş, Mat, Ram, Sak, Sam, Sık, Sır, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar, Tas, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.