SICAKKANLILIK (TDK)


1 . Sıcakkanlı olma durumu.
2 . Bir insanın bir başkasına karşı doğal ve içgüdüsel olarak bir eğilim, sevgi ve yakınlık duyması, cana yakınlık, sempati.

Sıcakkanlılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı S sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DOĞAL Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan: "Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor."- N. Cumalı.
2 . Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
3 . Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı: "Doğal liman. Doğal sınır."- .
4 . Yapmacık olmayan.
5 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
6 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
7 . Katıksız, saf.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

İÇGÜDÜSEL Nedir?

İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki: "Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor."- A. Kulin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

SEMPATİ Nedir?

Sıcakkanlılık.

SEVGİ Nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner.

SICAKKANLI Nedir?


1 . Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan): "Kuşlar, memeliler sıcakkanlı hayvanlardır."- .
2 . mecaz Sevimli, cana yakın, sempatik: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAKINLIK Nedir?


1 . Yakın olma durumu: "Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.

A A C I I I K K K L L N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Sıcakkanlılık,

10 Harfli Kelimeler

Kanalcıklı, Kıskacılık, Salıncaklı, Sıcakkanlı,

9 Harfli Kelimeler

Acıklılık, Akılcılık, Akıncılık, Anacıllık, Askıcılık, Kalıcılık, Kalkancık, Kancıklık, Kasacılık, Lakacılık, Sakıncalı, Sıkkınlık,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Akıcılık, Akıllıca, Aksaklık, Alıcılık, Aslanlık, Canlılık, Islaklık, Kalıklık, Kalınlık, Kanalcık, Kanıklık, Kanlılık, Kılıcına, Kısıklık, Salaklık, Salcılık, Salıncak, Sanıklık, Sıcaklık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aklınca, Alıklık, Alınlık, Anıklık, Anlaklı, Askılık, Cılklık, Ilıklık, Isıalan, Islıklı, Kalınca, Kancalı, Kasalık, Kılıklı, Kınacık, Kısacık, Kısalık, Kıskacı, Sakalık, Sakallı, Sakınca, Sancılı, Sıkacak, Sıkılık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Akıncı, Anacık, Anacıl, Analık, Anasıl, Anılık, Anısal, Asıllı, Askıcı, Askılı, Cakalı, Ilıcak, Kaklık, Kalıcı, Kalkan, Kalkık, Kancık, Kancıl, Kasacı, Kasalı, Kasnak, Kılcal, Kılcan, Kınalı, Kısaca, Lakacı, Laklak, Sakalı, Saklık, Sancak, Sıkıca, Sıkıcı, Sıkkın, Sıklık, Sılacı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklan, Aklık, Aksak, Aksan, Alıcı, Alkan, Allık, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Canlı, Ilıca, Islak, Islık, Kalak, Kalan, Kalas, Kalcı, Kalık, Kalın, Kanal, Kanca, Kanık, Kanka, Kanlı, Kasık, Kaslı, Kasnı, Kılık, Kıllı, Kınık, Kınlı, Kısık,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Allı, Anal, Anca, Anık, Anka, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Caka, Cana, Cılk, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kasa, Kask, Kına, Kısa, Klan, Klas, Laka, Lala, Saka, Sala, Salı, Sana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Can, Cık, Cıs, Isı, Kak, Kal, Kan, Kas, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lan, Nal, Nas, Sac, Sak, Sal, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.