SICAKBAKMAK (TDK)

bir olaya, bir şeye olumlu yaklaşmak.

Sıcakbakmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLUMLU Nedir?


1 - Gözetilen amaca ya da beklenilene uygun, yararlı, °müsbet.
2 - Yapıcı.
3 - Onaylayan, kabul eden, lehte olan.
4 - Olgulara, deneylere dayalı olarak kimi nitelikleri belli olan, °müsbet. °pozitif.

YAKLAŞMA Nedir?

Yaklaşmak işi, iktiran.

YAKLAŞMAK Nedir?


1 . Arada az bir aralık kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklığı azaltmak veya büsbütün ortadan kaldırmak için ileri gitmek: "Saat sekiz buçuğa yaklaşıyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Benzemek, andırmak, uygun olmak.
3 . Bir konuyu, bir sorunu ele alarak değerlendirmek: "Gösteriye dayalı dallarla edebiyat arasındaki ayrıma ün kavramıyla yaklaşabiliriz."- T. Uyar.
4 . Yakınlaşmak: "Aydın vapuru geçmiş, Kınalı önlerine yaklaşıyor."- S. M. Alus.

A A A B C I K K K M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kasabacık,

7 Harfli Kelimeler

Acıkmak, Akbasma, Aksamak, Basamak, Basmacı, Kakımak, Kakmacı, Sambacı, Sıkacak,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Akasma, Aksama, Bakmak, Basmak, Bıkmak, Kabaca, Kakıma, Kakmak, Kamacı, Kasaba, Kasacı, Kasmak, Kısaca, Kısmak, Sabıka, Sıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Acaba, Acıma, Akmak, Aksak, Aksam, Asmak, Bacak, Bakam, Bakım, Bakma, Basak, Basık, Basım, Baskı, Basma, Bıkma, Camsı, Kabak, Kakım, Kakma, Kasık, Kasım, Kasma, Kıska, Kısma, Makak, Makas, Sabık, Sakak, Samba, Sıcak, Sıkma, Sımak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akım, Akma, Amca, Asık, Asım, Askı, Asma, Baca, Bacı, Bakı, Baks, Bası, Caba, Caka, Iska, Kaba, Kaka, Kama, Kasa, Kask, Kısa, Masa, Mask, Saba, Saka, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Aks, Ama, Asa, Ası, Ask, Bak, Bas, Cam, Cık, Cıs, Kak, Kam, Kas, Mas, Sac, Sak, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.