SIĞIRDİLİGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya.

Sığırdiligiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı S sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAVACIVA Nedir?


1 . Sığırdiligillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen, çok yıllık otsu bir bitki (Alkanna tinctoria).
2 . teklifsiz konuşmada Değer ve önemi olmayan, boş şey: "Bu iş havacıva."- .

SIĞIRDİLİ Nedir?

Sığırdiligillerin örnek bitkisi, öküzdili (Anchusa).

D E G I I L L L R R S Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sığırdiligiller,

9 Harfli Kelimeler

Sığırdili,

7 Harfli Kelimeler

Eğirdir, Gelirli,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Diğeri, Dilsel, Edilgi, Eğrili, Gerili, İlgili, Liseli, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Değil, Delgi, Delil, Dergi, Diğer, Dilli, Dilsi, Diriğ, Diril, Gelir, Gider, Girdi, Iğdır, İğdir, İleri, Lığlı, Lider, Sedir, Sergi, Sığır, Sırlı, Siğil, Silgi, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deri, Ders, Diri, Eğil, Eğir, Eğri, Eğsi, Elli, Ergi, Eril, Esir, Geri, Gidi, Gres, Gril, Iğıl, Isıl, İdil, İğde, İlgi, İlle, İllı, İris, İrsı, İsli, Lise, Reis, Seri, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Edi, Erg, Gır, Gri, Isı, İde, İle, İri, İrs, Lığ, Lig, Lir, Sel, Ser, Sığ, Sır,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Er, Es, Ge, İğ, İl, İs, Le, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.