Sığırdiligiller

  1. [isim] İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sığırdiligiller kelimesi baş harfi s son harfi r olan bir kelime.Başında s sonunda r olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi ı , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi ı , beşinci harfi r , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi g , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r . Başı s sonu r olan 15 harfli kelime.