SIĞIRCIKGİLLER (TDK)

Örneği sığırcık olan ötücü kuşlar.

Sığırcıkgiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖTÜCÜ Nedir?

Güzel öten, ötüşü güzel olan.

SIĞIRCIK Nedir?

Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris).

C E G I I I K L L R R S Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sığırcık,

7 Harfli Kelimeler

Islıklı, Kılgılı, Sığırcı,

6 Harfli Kelimeler

Isırık, Kırıcı, Selcik, Sığlık, Sıkıcı,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ciğer, Elcik, Ellik, Ercik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Gelir, Gıcık, Gıcır, Islık, İlkel, Kelli, Kesir, Kılgı, Kılır, Kıllı, Kırcı, Kısır, Kiler, Lığlı, Lıkır, Sekil, Sergi, Serik, Sığır, Sırık, Sırlı, Sille, Sirke,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cılk, Ecir, Eğik, Eğil, Eğir, Eğri, Eğsi, Ekli, Eksi, Elci, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Geri, Grek, Gres, Gril, Iğıl, Ilık, Irki, Isıl, İlke, İlle, İllı, İrsı, Kığı, Kiğı, Kile, Kils, Lice, Lise, Reis, Risk, Seci,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cgs, Cık, Cıs, Elk, Erg, Erk, Gık, Gır, Gri, Irk, Isı, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Kığ, Kıl, Kır, Kil, Kir, Lığ, Lig, Lir, Sek, Sel, Ser, Sığ, Sık, Sır, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Es, Ge, İğ, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.