SIĞINILMAK (TDK)

Sığınma işi yapılmak.

Sığınılmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SIĞINMA Nedir?


1 . Sığınmak işi, iltica: "Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar."- R. H. Karay.
2 . spor Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A I I I K L M N S Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sığınılmak,

9 Harfli Kelimeler

Sakınımlı, Sığınılma,

8 Harfli Kelimeler

Sağımlık, Sığınmak,

7 Harfli Kelimeler

Ilınmak, Isınmak, Kılınma, Kısılma, Kısınma, Sağımlı, Sakınım, Salınım, Sığınak, Sığınık, Sığınma, Sıkılma, Sıkınma,

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Anılık, Askılı, Ikınma, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Isınma, Kılağı, Kınalı, Mıskal, Sağlık, Salkım, Sığlık, Sığmak, Sınmak,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Alkım, Anlık, Asılı, Asklı, Aslık, Ilıma, Islak, Islık, Kağnı, Kalım, Kalın, Kanlı, Kasım, Kaslı, Kasnı, Kılma, Kımıl, Kınlı, Kısım, Kısma, Lağım, Nakıs, Namlı, Nasıl, Sağım, Sağın, Sakın, Saklı, Salık, Sanık, Sanlı, Sığın, Sığla, Sığma, Sıkım, Sıkma, Sımak, Sınık, Sınma,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağın, Ağlı, Ağsı, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Alık, Alım, Alın, Anık, Asık, Asıl, Asım, Askı, Iğıl, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska, Kanı, Kığı, Kına, Kısa, Klan, Klas, Mask, Sağı, Salı, Sanı, Sığa, Sıkı, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Isı, Kal, Kam, Kan, Kas, Kığ, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Lığ, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sağ, Sak, Sal, Sam, San, Sığ, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.