SIĞIŞTIRMAK (TDK)

Güçlükle sığdırmak.

Sığıştırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜÇLÜKLE Nedir?

Kolay olmayan bir biçimde, zar zor: "Kuş biraz havalanıp başka bir kayaya kadar güçlükle, zorlukla uçtu."- S. F. Abasıyanık.

SIĞDIRMA Nedir?

Sığdırmak işi.

SIĞDIRMAK Nedir?

Bir şeyi bir kabın veya bir yerin içine aldırmak: "Kitapları çantaya sığdıramadım."- .

A I I I K M R S T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sığıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Sığıştırma, Sıkıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Isırtmak, Kıstırma, Sığışmak, Sıktırma, Sırıtmak, Şarkımsı, Tıksırma,

7 Harfli Kelimeler

Aksırış, Isırmak, Isırtma, Isıtmak, Işıtmak, Kağıtsı, Kamışsı, Karışım, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Sakırtı, Sığışma, Sıkışma, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Şakırtı, Şıkırtı, Şımarık, Taşımsı, Tıkışma, Tırsmak,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Irktaş, Isırık, Isırma, Isıtış, Isıtma, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karşıt, Kırağı, Marsık, Maşrık, Rastık, Sarkış, Sarkıt, Sığmak, Sırıma, Tırmık, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Artış, Astım, Aşırı, Atmık, Irmak, Iskat, Istar, Işıma, Iştır, Kağıt, Kamış, Karış, Karst, Karşı, Kasım, Kasır, Kasıt, Katım, Katır, Kırat, Kırım, Kırma, Kısım, Kısır, Kısış, Kısıt, Kısma, Kışır, Kıtır, Martı, Mastı, Mısır, Mısra, Rakım, Rasıt, Sağım, Sağır,

4 Harfli Kelimeler

Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağrı, Ağsı, Akım, Akış, Arık, Arış, Artı, Asık, Asım, Asır, Askı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atım, Atış, Atkı, Irak, Iska, Işık, Işkı, Itır, Karı, Kars, Kart, Kast, Katı, Kığı, Kısa, Kıta, Mark, Mars, Marş, Mart, Mask,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Arı, Ark, Arş, Art, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Isı, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kığ, Kır, Kış, Kıt, Mas, Maş, Mat, Ram, Sağ, Sak, Sam, Sığ, Sık, Sır, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Am, Ar, As, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.