SIÇANIMSILAR (TDK)

Bazı sınıflandırmalara göre, omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının, kemiriciler takımının bir alt takımı.

Sıçanımsılar kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı S sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KEMİRİCİLER Nedir?

Kemirgenler.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLANDIRMA Nedir?


1 . Bölümlendirme.
2 . Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A I I I L M N R S S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sıçanımsılar,

9 Harfli Kelimeler

Aslanımsı, Sınırlama,

8 Harfli Kelimeler

Isırılma, Sanrısal, Sarıçalı, Sarnıçlı, Sarsılma, Sırlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aslanım, Aslansı, Çalınma, Çınarlı, Çınlama, Isıalan, Islanma, Masalsı, Mısırlı, Nasılsa, Nasırlı, Saçılma, Salınım, Salınma, Samanlı, Sanılma, Sarılma, Sarımlı, Sarımsı, Sarınma, Sıçrama, Sınırlı, Sıralaç, Sırlama, Sırmalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açınım, Açınma, Açısal, Alınma, Amaçlı, Anasıl, Anasır, Anılma, Anırma, Anısal, Araçlı, Arınma, Armalı, Arslan, Asılma, Asmalı, Çıralı, Ilıman, Ilınma, Isınma, Isırma, Islama, Manalı, Sançma, Sansar, Saralı, Sarılı, Sarmal, Sarman, Sarnıç, Sarsım, Sarsma, Sasıma, Sınama, Sıralı, Sırıma,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaç, Alman, Alnaç, Analı, Anlam, Asılı, Aslan, Çalar, Çalım, Çalma, Çanlı, Çasar, Çınar, Ilıma, Irama, Laçın, Manas, Maral, Masal, Mısır, Mısra, Naçar, Nalça, Namlı, Nasıl, Nasır, Saçlı, Saçma, Salam, Salça, Salma, Salsa, Saman, Samsa, Sanal, Sanlı, Sanma, Sanrı, Saraç,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açım, Açma, Alan, Alçı, Alıç, Alım, Alın, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anma, Araç, Arlı, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Çalı, Çıma, Çıra, Ilım, Isıl, Isın, Lama, Maça, Mala, Malç, Mana, Marn,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Asa, Ası, Çal, Çam, Çan, Çar, Çın, Ira, Isı, Lam, Lan, Maç, Mal, Mas, Nal, Nam, Nar, Nas, Ram, Saç, Sal, Sam, San, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Am, An, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.