SÜSLENME (TDK)

Süslenmek işi: "Sekiz evin sekiz hanımı da hararetli bir süslenme yarışına girdiler."- H. Taner.

Süslenme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı S sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVİN Nedir?


1 . Bir şeyin içindeki öz, lüp.
2 . Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe.

GİRDİ Nedir?

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı: "Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır."- Anayasa.

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

HARARETLİ Nedir?


1 . Isısı, sıcaklığı fazla olan.
2 . mecaz Coşkun, ateşli, canlı: "Hararetli bir pazarlık başladı."- M. Ş. Esendal.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SÜSLENME Nedir?

Süslenmek işi: "Sekiz evin sekiz hanımı da hararetli bir süslenme yarışına girdiler."- H. Taner.

SÜSLENMEK Nedir?


1 . Süsleme işine konu olmak: "Her türlü çiçekle kırlar süslenmiş / Yeşil yaprak giyer dumanlı dağlar."- Âşık Veysel.
2 . Kendini süslemek: "O gün yılbaşı olduğu için pek süslenmişti."- S. F. Abasıyanık.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIŞ Nedir?


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

E E L M N S S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Süslenme,

7 Harfli Kelimeler

Süsleme, Üslenme,

6 Harfli Kelimeler

Seslem, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Enlem, Lümen, Meles, Mesel, Mesen, Nemse, Selen, Semen, Sümen, Sünme, Süsen, Süsme, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Ense, Esen, Esme, Lens, Menü, Sele, Seme, Sene, Süne, Ülen,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Sel, Sem, Sen, Ses, Süs,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Es, Le, Me, Ne, Nü, Se, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.