SÜSLEMECİLİK (TDK)

Süsleme sanatı.

Süslemecilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

C E E K L L M S S Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Süslemecilik,

9 Harfli Kelimeler

Süslemeci,

8 Harfli Kelimeler

İlikleme, Müselles, Müselsel, Selimlik, Seslilik, Süslemek,

7 Harfli Kelimeler

Cümlesi, Cüsseli, Eklemli, Eklesil, Eksilme, Eskimsi, İkileme, İlkelce, İlkesel, İskemle, İslemek, Kelleci, Kesilme, Kesimci, Killeme, Külleme, Mesleki, Seksüel, Seselim, Silecek, Silmece, Silmeci, Silsile, Süsleme, Ülkesel,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Elemli, Emekli, Eskice, Eskici, Eskime, İkilem, İlkeci, İskele, İsleme, Keleci, Kelime, Keseli, Kesici, Kilise, Kümeli, Lekeci, Lekeli, Liseli, Lüleci, Meclis, Melike, Meslek, Sekili, Seklem, Selcik, Seslem, Seslik, Silkme, Silmek, Sismik, Süsmek, Ülkece,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Celse, Cemil, Cesim, Cisim, Cümle, Cüsse, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İslim, Kelem, Keles, Kelle, Kelli, Kesel, Kesim, Kesme, Kilim, Kilis, Killi, Kilsi, Kilüs,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Kimi, Küme, Leke, Lice, Lime, Lise, Lüks, Lüle,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Eke, Ekü, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kül, Küs, Lim, Lük, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Ses, Sik, Sim, Sis, Ski, Süs,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.