SÜSLEMECİ (TDK)

Süsleme sanatıyla uğraşan kimse.

Süslemeci kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

C E E L M S S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Süslemeci,

7 Harfli Kelimeler

Cümlesi, Cüsseli, Seselim, Silmece, Süsleme,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, İsleme, Meclis, Seslem,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Cemil, Cesim, Cümle, Cüsse, İmece, Lemis, Melce, Meles, Mesel, Misel, Selim, Selis, Sesli, Silme, Süsme,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Elci, Elem, Elim, Emel, Esim, Esme, İlme, Lice, Lime, Lise, Seci, Sele, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, İle, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Ses, Sim, Sis, Süs,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.