SÜRYANİCE (TDK)


1 . Süryani dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Süryanice kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi E . Başı S sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SÜRYANİ Nedir?

Samilerin, Arami kolunun doğu bölümünde olan bir Hristiyan topluluğu ve bu topluluktan olan kimse.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A C E N R S Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Süryanice,

7 Harfli Kelimeler

Siyanür, Süryani,

6 Harfli Kelimeler

Cariye, Saniye, Serian, Seyran, Üryani,

5 Harfli Kelimeler

Anüri, Arsin, Cinas, Enayi, Ensar, İrsen, İsyan, Nasir, Nesir, Rüesa, Senir, Serin, Seyir, Siren, Siyer, Üryan, Üsera, Yaren, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Asri, Ayin, Ayni, Cani, Cari, Cins, Ecir, Enir, Erin, Esin, Esir, Esna, İane, İare, İcar, İcra, İnce, İrca, Neci, Nesi, Nice, Nisa, Niye, Raci, Reis, Rica, Rina, Riya, Rüya, Sair, Sari, Saye, Seci, Sena, Sera, Seri, Sine, Siya, Süne,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ani, Ari, Asi, Ayn, Can, Car, Cer, Cin, İrs, İsa, İye, Nar, Nas, Ney, Ray, Rey, Sac, San, Say, Sen, Ser, Sin, Üre, Üye, Yan, Yar, Yas, Yen, Yer, Yün,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, Ay, Ce, En, Er, Es, Ey, İn, İs, Ne, Nü, Ra, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.