SÜRMENAJ (TDK)

Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik.

Sürmenaj kelimesi baş harfi S son harfi J olan bir kelime. Başında S sonunda J olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi J . Başı S sonu J olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BİTKİN Nedir?

Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın: "Kalbinden vurulmuş gibi kendini cansız, bitkin bir vaziyette koltuğa atmıştı."- A. Ş. Hisar.

BİTKİNLİK Nedir?

Bitkin olma durumu: "Akşamı bekleyemedi, bitkinliği geçer geçmez hemen dışarı çıktı yine."- H. Taner.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

DOĞAN Nedir?

Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

YORGUN Nedir?

Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan: "Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş."- B. S. Erdoğan.

YORGUNLUK Nedir?

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması: "Yorgunluktan ikimiz de pelteye döndük."- S. M. Alus.

A E J M N R S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sürmenaj,

5 Harfli Kelimeler

Ensar, Jarse, Manej, Mesaj, Rüesa, Sanem, Seman, Sümen, Sümer, Sünme, Sürme, Ümera, Ümran, Üsera,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Eman, Enam, Esma, Esna, Janr, Marj, Marn, Mars, Menü, Mera, Name, Nema, Sema, Sena, Sera, Süje, Süne, Süre, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Jen, Mas, Men, Nam, Nar, Nas, Nem, Ram, Sam, San, Sem, Sen, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, As, Em, En, Er, Es, Je, Me, Ne, Nü, Ra, Re, Se, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.