SÜRMELİ (TDK)


1 . Sürme ile boyanmış olan: "Kirpikleri kudretten sürmelidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Sürgü ile kapatılmış olan, sürmelenmiş olan: "Yavaşça vitrinin sürmeli camını açtı."- S. F. Abasıyanık.

Sürmeli kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

KUDRETTEN Nedir?

Yaradılıştan: "Kirpikleri kudretten sürmelidir."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜRGÜ Nedir?


1 . Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme.
2 . Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan.
3 . Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala.
4 . Hastanın büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap.
5 . Çoğu kez bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde veya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen sivri uç veya küçük lama.

SÜRME Nedir?


1 . Sürmek işi.
2 . Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü: "Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu."- P. Safa.
3 . Masa ve dolapta küçük çekmece.
4 . sıfat Sürülerek kullanılan: "Sürme kapı. Sürme kapak."- . Birleşik Sözler sürme iskele http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=sürme iskele&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 iç sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=iç sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 kökten sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kökten sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 top sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=top sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 sürme (II) isim Kirpik diplerine sürülen siyah boya, sürme, is: "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu."- A. Gündüz.

SÜRMELİ Nedir?


1 . Sürme ile boyanmış olan: "Kirpikleri kudretten sürmelidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Sürgü ile kapatılmış olan, sürmelenmiş olan: "Yavaşça vitrinin sürmeli camını açtı."- S. F. Abasıyanık.

VİTRİN Nedir?


1 . Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen: "Sarışın bir kız, pastacının vitrinine dikkatle bakıyordu."- P. Safa.
2 . İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap: "Vitrinin yan aynasında eşyayı seyreder gibi görünerek kendime de bakıyorum."- R. H. Karay.

E L M R S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sürmeli,

6 Harfli Kelimeler

Süreli,

5 Harfli Kelimeler

Lemis, Mersi, Misel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Selim, Serim, Silme, Sümer, Sürme, Ülser, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Emir, Eril, Erim, Esim, Esir, İlme, Lime, Lise, Meri, Reis, Remi, Seri, Süre, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

İle, İrs, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.