SÜRGENDOKU (TDK)

Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir gözelerden oluşan bir doku türü, °meristem.

Sürgendoku kelimesi baş harfi S son harfi U olan bir kelime. Başında S sonunda U olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi U . Başı S sonu U olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YÜZLÜ Nedir?


1 . Yüzü herhangi bir nitelikte olan: "Yanında ... kapkara yüzlü, bembeyaz dişli lakin çırılçıplak olmayan bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

D E G K N O R S U Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gensoru,

6 Harfli Kelimeler

Kongre, Konser, Korgun, Redoks, Sorgun, Sünger,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Derun, Donuk, Dorse, Doruk, Güdek, Günde, Gürsu, Kodes, Kondu, Konur, Korse, Korun, Kuron, Künde, Küsur, Sokur, Sorgu, Sorun, Sükun, Sürek,

4 Harfli Kelimeler

Denk, Derk, Ders, Doku, Done, Doru, Dren, Drog, Düse, Eros, Gonk, Grek, Gren, Gres, Gurk, Güre, Konu, Koru, Kron, Kros, Kurs, Küre, Nüks, Odun, Okur, Onur, Ordu, Orun, Renk, Rüku, Skor, Soku, Sone, Soru, Sure, Süne, Süre, Ukde,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dok, Don, Dun, Dük, Dün, Ego, Eko, Ekü, Erg, Erk, Gen, Gün, Gür, Ker, Kes, Kod, Kor, Kur, Kür, Küs, Nur, Ons, Org, Run, Rus, Sek, Sen, Ser, Son, Sur, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, En, Er, Es, Ge, Ke, Ne, Nü, Od, Ok, On, Re, Se, Su, Un, Ur, Us, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.