SÜREKSİZLİK (TDK)

Süreksiz olma durumu, devamsızlık.

Süreksizlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVA Nedir?

İlaç, çare: "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer."- F. R. Atay.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

DEVAMSIZ Nedir?


1 . Devam etmeyen, süreksiz.
2 . Okuluna düzenli bir biçimde devam etmeyen.
3 . mecaz Uygunsuz davranışlarda bulunan.

DEVAMSIZLIK Nedir?

Devam etmeme durumu, süreksizlik.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

SÜREKSİZ Nedir?


1 . Az süren, devamsız: "Süreksiz bir mutluluk."- .
2 . dil bilgisi Ötümsüz.

E K K L R S S Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Süreksizlik,

10 Harfli Kelimeler

Süresizlik,

9 Harfli Kelimeler

Erksizlik,

8 Harfli Kelimeler

Eksiksiz, Ersizlik, Esriklik, Kesiksiz, Kesirsiz, Küreksiz, Sekizlik, Sirkelik, Süreksiz,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Eriklik, Esirlik, Eskilik, Eziklik, İkizler, Kesikli, Kesirli, Kürekli, Reislik, Sekilik, Sekizli, Sirkeli, Sürekli, Süresiz, Üzerlik,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Erksiz, Kilise, Riskli, Rizeli, Sekili, Serili, Seslik, Süreli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksiz, Eküri, Erkli, Erlik, Ersiz, Eskil, Eskiz, Esrik, İksir, İleri, İzlek, Kelik, Keriz, Kerki, Kesik, Kesir, Keski, Kiler, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kiril, Kirli, Kizir, Kükre, Külek, Kürek, Lirik, Rekiz, Rezil, Sekil, Sekiz, Seksi, Selis, Serik, Sesli, Sikke,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İris, İsli, Kile, Kils, Klik, Klüz, Kriz, Küre, Kürk, Lise, Lüks, Reis, Risk, Rize, Seki, Seks, Seri, Sezi, Sezü, Sili, Sirk, Süre, Ülke, Üzre, Zeki, Zerk, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Kez, Kik, Kil, Kir, Kül, Kür, Küs, Lir, Lük, Sek, Sel, Ser, Ses, Sik, Sis, Siz, Ski, Süs, Üre, Zer, Zil, Zir, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.