SÜREKSİZ (TDK)


1 . Az süren, devamsız: "Süreksiz bir mutluluk."- .
2 . dil bilgisi Ötümsüz.

Süreksiz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı S sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DEVA Nedir?

İlaç, çare: "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer."- F. R. Atay.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

DEVAMSIZ Nedir?


1 . Devam etmeyen, süreksiz.
2 . Okuluna düzenli bir biçimde devam etmeyen.
3 . mecaz Uygunsuz davranışlarda bulunan.

MUTLU Nedir?


1 . Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, bahtiyar, berhudar: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra.
2 . Mutluluk veren: "Mutlu bir olay."- .

MUTLULUK Nedir?

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık: "Kâmuran'ın bahçesi ikisi arasında tam bir mutluluk durağı."- H. E. Adıvar.

ÖTÜMSÜZ Nedir?

Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, tonsuz, sedasız, sert.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

E K R S S Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Süreksiz,

7 Harfli Kelimeler

Süresiz,

6 Harfli Kelimeler

Erksiz,

5 Harfli Kelimeler

Eksiz, Eküri, Ersiz, Eskiz, Esrik, Keriz, Kesir, Rekiz, Sekiz, Seksi, Serik, Sirke, Sükse, Sürek, Süzek, Üzeri,

4 Harfli Kelimeler

Eksi, Erik, Esik, Esir, Eski, Ezik, Kriz, Küre, Reis, Risk, Rize, Seki, Seks, Seri, Sezi, Sezü, Sirk, Süre, Üzre, Zeki, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, İrs, Ker, Kes, Kez, Kir, Kür, Küs, Sek, Ser, Ses, Sik, Sis, Siz, Ski, Süs, Üre, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Er, Es, İs, İz, Ke, Ki, Re, Se, Si, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.