SÜREKLİLİK (TDK)

Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık.

Süreklilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVA Nedir?

İlaç, çare: "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer."- F. R. Atay.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

DEVAMLI Nedir?


1 . Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan.
2 . Okuluna düzenli bir biçimde devam eden: "Devamlı öğrenci."- .
3 . zarf Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan bir biçimde: "Devamlı memnuniyetini bildiriyor, şen, şakrak görünmeye çabalıyordu."- R. H. Karay.

DEVAMLILIK Nedir?

Devamlı olma durumu, süreklilik.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

KESİNTİSİZ Nedir?


1 . Aralıksız: "Kesintisiz kahkahalarla gülmekte, sevinçten oynamaktadır."- T. Oflazoğlu.
2 . Hiçbir vergi kesilmeden verilen (para).

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

E K K L L R S Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Süreklilik,

8 Harfli Kelimeler

Erklilik, Esriklik, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Eriklik, Erillik, Esirlik, Eskilik, Kesikli, Kesirli, Kürekli, Reislik, Sekilik, Sirkeli, Sürekli,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Kellik, Kilise, Liseli, Riskli, Sekili, Serili, Süreli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eküri, Ellik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İksir, İleri, İlkel, Kelik, Kelli, Kerki, Kesik, Kesir, Keski, Kiler, Kilis, Killi, Kilsi, Kilüs, Kiril, Kirli, Kükre, Külek, Külli, Kürek, Lirik, Sekil, Serik, Sikke, Silik, Silki, Sille, Sirke, Sürek, Ülker, Ülser, Ürkek,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elik, Elli, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, İlik, İlke, İlle, İris, İsli, Kile, Kils, Klik, Küre, Kürk, Lise, Lüks, Lüle, Reis, Risk, Seki, Seri, Sili, Sirk, Süre, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Kik, Kil, Kir, Kül, Kür, Küs, Lir, Lük, Sek, Sel, Ser, Sik, Ski, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.