SÜREĞENLEŞME (TDK)

Süreğenleşmek işi, müzminleşme.

Süreğenleşme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı S sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MÜZMİN Nedir?


1 . Süreğen: "... kadıncağızın müzmin romatizması vardı."- H. Taner.
2 . Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden: "Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti."- R. N. Güntekin.

MÜZMİNLEŞME Nedir?

Müzminleşmek işi, süreğenleşme.

SÜREĞENLEŞMEK Nedir?

Süreğen bir durum almak, müzminleşmek.

E E E E L M N R S Ü Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Süreğenleşme,

9 Harfli Kelimeler

Esenleşme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Eşelenme,

7 Harfli Kelimeler

Eğeleme, Eğlenme, Eğleşme, Esenler, Eşeleme, Eşlenme, Meğerse, Süreğen, Sürmene, Şenelme, Üremsel, Üslenme,

6 Harfli Kelimeler

Eğleme, Elenme, Erseme, Eserme, Esleme, Esneme, Eşleme, Mesele, Resmen, Seğmen, Semere, Üleşme, Ünleme, Üşenme,

5 Harfli Kelimeler

Eğmür, Eleme, Eneme, Enlem, Enser, Eseme, Esmer, Eşlem, Leğen, Lümen, Meğer, Meles, Meleş, Menşe, Meres, Mesel, Mesen, Neler, Nemse, Remel, Resen, Reşme, Selen, Semen, Semer, Seren, Serme, Sümen, Sümer, Sünme, Sürme, Şemse, Ülser, Ünlem, Üreme,

4 Harfli Kelimeler

Eğer, Eğme, Elem, Emel, Emen, Ense, Eren, Erme, Esen, Eser, Esme, Esre, Eşme, Lens, Menü, Meşe, Nere, Neşe, Reel, Sele, Seme, Sene, Sere, Süne, Süre, Şems, Ülen, Üleş, Ürem, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Leş, Men, Nem, Sel, Sem, Sen, Ser, Şem, Şen, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Es, Eş, Le, Me, Ne, Nü, Re, Se, Şe, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.