SÜRDÜRÜLMEK (TDK)

sürdürmek eylemi yapılmak.

Sürdürülmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

SÜRDÜRMEK Nedir?


1 . Sürme işini yaptırmak: "Parmaklıklara boya sürdürdü."- .
2 . Bir durumun, bir şeyin sürmesini, olmasını sağlamak: "Bugün de sürdürdüğü hizmetleri onu güvenilir kişi yapmış."- T. Dursun K.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

D E K L M R R S Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sürdürmek,

8 Harfli Kelimeler

Dürülmek, Müdürlük, Sürdürme, Sürdürüm, Sürülmek,

7 Harfli Kelimeler

Dürülme, Kümülüs, Sümüklü, Sürülme, Sürümek, Sürümlü,

6 Harfli Kelimeler

Dürmek, Dürülü, Kürüme, Küsülü, Merkür, Sürmek, Sürüme, Ürkülü, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Dürme, Dürüm, Kümes, Kürsü, Küsme, Müdür, Sülük, Sümek, Sümer, Sümük, Sürek, Sürme, Sürre, Sürüm, Ülker, Ülser, Ürkme, Ürüme,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Derk, Ders, Dürü, Düse, Krem, Küme, Küre, Küsü, Lüks, Mülk, Süre, Sürü, Ülke, Ülkü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Kül, Kür, Küs, Lük, Sek, Sel, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Es, Ke, Le, Me, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.