SÜRÜNGENLEŞMEK (TDK)

Alçalmak, değerini yitirmek.

Sürüngenleşmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÇALMA Nedir?


1 . Alçalmak işi, inme.
2 . Düşkünlük, zül.
3 . coğrafya Toprağın çöküp oturması.
4 . coğrafya Gelgitte denizin alçalması, cezir.

ALÇALMAK Nedir?


1 . Alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek.
2 . mecaz İnsanın değeri azalmak: "Hemşiremden esirgediğiniz şeyi ben kabul edecek kadar alçalmadım."- A. Gündüz.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

E E E G K L M N N R S Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Süngerleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Güneşlenmek, Süngerleşme, Süngülenmek, Süngüleşmek, Sürgülenmek,

10 Harfli Kelimeler

Güneşlemek, Güneşlenme, Günülenmek, Süngülemek, Süngülenme, Süngüleşme, Süregelmek, Sürgülemek, Sürgülenme, Sürüklenme,

9 Harfli Kelimeler

Genleşmek, Güneşleme, Günülemek, Günülenme, Gürleşmek, Kürelenme, Renklenme, Süngüleme, Süregelme, Sürgüleme, Sürükleme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eşlenmek, Genelmek, Genleşme, Gülümser, Gülünmek, Gülüşmek, Güneşsel, Günlemek, Günsüler, Günüleme, Güreşmek, Gürlemek, Gürleşme, Küreleme, Renkleme, Sürülmek, Sürüngen, Sürünmek, Şenelmek, Şenlenme, Ünlenmek, Üslenmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Enenmek, Engerek, Ereksel, Ermenek, Ersemek, Esenler, Esermek, Eslemek, Esnemek, Eşlemek, Eşlenme, Gelenek, Gemerek, Genelme, Gerekme, Gülünme, Gülüşme, Günleme, Güreşme, Gürleme, Keneler, Keşleme, Küresel, Kürneme, Küsüşme, Menekşe, Mengene, Müennes, Müşküle, Nükleer, Seküler, Sülümen, Sürmene, Sürülme, Sürümek, Sürünme, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Enemek, Enenme, Ergene, Erseme, Eserme, Esleme, Esneme, Eşelek, Eşleme, Geleme, Gelmek, Germek, Germen, Gülmek, Gülşen, Gümrük, Günlük, Gürlek, Gürlük, Keleme, Kemere, Kengel, Kenger, Kermen, Kermes, Kesene, Küreme, Kürüme, Lenger, Leşker, Meleke, Mengen, Mesele, Mesken, Meslek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eleme, Elgün, Elmek, Eneme, Engel, Enlem, Enser, Ergen, Erken, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Gülme, Gülük, Gülüş, Gümül, Gümüş, Güneş, Günlü, Güreş, Gürün, Kelem, Keler,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Erek, Eren, Erke, Erme, Esen, Eser, Esme, Esre, Eşek, Eşme, Gele, Gene, Grek, Gren, Gres, Güme, Günü, Güre, Kele, Keme, Kene, Kere, Kese, Krem, Kreş, Küme, Küre, Küsü, Leke, Lens, Lüks, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, Gür, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kül, Kür, Küs, Leş, Lük, Men, Nem, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Şek, Şem, Şen, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Re, Se, Şe, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.