SÜRÜKLEYİCİ (TDK)


1 . Sürükleme niteliği veya gücü olan, dinamo.
2 . İlgiyi sürdüren: "Sürükleyici bir roman."- .

Sürükleyici kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİNAMO Nedir?


1 . Üreteç.
2 . mecaz Sürükleyici.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ROMAN Nedir?


1 . İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür: "Hikâyem tıpkı hayalî, hissî bir roman kadar gariptir diye başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu türde yazılmış eser.

SÜRÜKLEME Nedir?

Sürüklemek işi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E K L R S Y Ü Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sürükleyici,

8 Harfli Kelimeler

Küreyici, Seyirlik,

7 Harfli Kelimeler

Esirlik, Kesirli, Kilerci, Reislik, Seyirci, Sirkeci, Sirkeli, Sürekli, Yücelik, Yüklüce, Yürekli, Yüreksi,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Eriyik, Esirci, Eskici, İlkeci, İyelik, Kesici, Kilise, Riskli, Sekili, Selcik, Serili, Süreli, Üsküre, Üyelik, Yerici, Yükler,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Ekili, Eküri, Elcik, Ercik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İksir, İleri, İrice, İyice, Kesir, Kiler, Kilis, Kilsi, Kilüs, Kiril, Kirli, Kürsü, Lirik, Sekil, Serik, Seyir, Sicil, Silik, Silki, Sirke, Siyek, Siyer, Sülük, Sürek, Süyek, Ülker, Ülser, Yerli, Yirik, Yüklü, Yülük,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecir, Ekli, Eksi, Elci, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, İlik, İlke, İris, İsli, Kile, Kils, Küre, Küsü, Lice, Lise, Lüks, Reis, Risk, Seci, Seki, Seri, Sili, Sirk, Süre, Sürü, Ülke, Ülkü, Ürkü, Yeis, Yüce, Yürü,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ekü, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, İye, İyi, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Kül, Kür, Küs, Ley, Lir, Lük, Rey, Sek, Sel, Ser, Sik, Ski, Üre, Üye, Yek, Yel, Yer, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Es, Ey, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Üs, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.