Sürüklemek

 1. [-i] Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek
  • "Prenses koluma girdi, sürüklercesine büfeye götürdü." (Aka Gündüz)
 2. Akarsu alıp götürmek
  • "Sakarya nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu." (Atilla İlhan)
 3. İstekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek
  • "Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [-i] Bir kimseyi, bir işi yapmaya zorlamak
 5. [-i] Kötü bir duruma, sona doğru götürmek
  • "Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 6. [-i] İlgi uyandırarak bırakamayacak duruma getirmek, çok ilgilendirmek
  • "... benim çağdaşlarımdan kim bilir kaç bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir." (Yusuf Ziya Ortaç)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sürüklemek kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi ü , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ü , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k . Başı s sonu k olan 10 harfli kelime.

E E K K L M R S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

SÜRÜKLEMEK

9 Harfli Kelimeler

SÜRÜKLEME

8 Harfli Kelimeler

SÜRÜLMEK

7 Harfli Kelimeler

KÜKREME, KÜREMEK, KÜRESEL, KÜRÜMEK, SEKÜLER, SÜRÜLME, SÜRÜMEK, ÜREMSEL

6 Harfli Kelimeler

KERKES, KERMES, KESMEK, KÜREME, KÜRKLÜ, KÜRÜME, KÜSLÜK, KÜSMEK, MESLEK, SEKLEM, SEKMEK, SERMEK, SÜRMEK, SÜRÜME, ÜREMEK, ÜRKMEK, ÜRÜMEK, ÜSKÜRE

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, EKSER, ELMEK, ERKEK, ERMEK, ESLEK, ESMEK, ESMER, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELES, KEMER, KEMRE, KEREM, KERES, KESEK, KESEL, KESER, KESME, KESRE, KÜKRE, KÜLEK, KÜMES, KÜREK, KÜRSÜ, KÜSKÜ, KÜSME, MELEK, MELES, MEREK, MERES, MESEL, REMEL, SEKEL, SEKME, SELEK

4 Harfli Kelimeler

EKME, ELEK, ELEM, EMEK, EMEL, EREK, ERKE, ERME, ESER, ESME, ESRE, KEKE, KELE, KEME, KERE, KESE, KREM, KÜME, KÜRE, KÜRK, KÜSÜ, LEKE, LÜKS, MEKE, MÜLK, REEL, SELE, SEME, SERE, SÜRE, SÜRÜ, ÜLKE, ÜLKÜ, ÜMÜK, ÜREM, ÜRKÜ

3 Harfli Kelimeler

EKE, EKÜ, ELK, ERK, KEK, KEL, KEM, KER, KES, KÜL, KÜR, KÜS, LÜK, SEK, SEL, SEM, SER, ÜRE

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, ES, KE, LE, ME, RE, SE, ÜS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.