SÜRÜKLEME (TDK)

Sürüklemek işi.

Sürükleme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı S sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SÜRÜKLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek: "Prenses koluma girdi, sürüklercesine büfeye götürdü."- A. Gündüz.
2 . Akarsu alıp götürmek: "Sakarya nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu."- A. İlhan.
3 . mecaz İstekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek: "Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . (-i, -e), mecaz Bir kimseyi, bir işi yapmaya zorlamak.
5 . (-i, -e), mecaz Kötü bir duruma, sona doğru götürmek: "Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti."- S. F. Abasıyanık.
6 . (-i, -e), mecaz İlgi uyandırarak bırakamayacak duruma getirmek, çok ilgilendirmek: "... benim çağdaşlarımdan kim bilir kaç bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir."- Y. Z. Ortaç.

E E K L M R S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sürükleme,

8 Harfli Kelimeler

Sürülmek,

7 Harfli Kelimeler

Küresel, Seküler, Sürülme, Sürümek, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Kermes, Küreme, Kürüme, Meslek, Seklem, Sermek, Sürmek, Sürüme, Üremek, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Elmek, Ermek, Eslek, Esmek, Esmer, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Kümes, Kürsü, Küsme, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Remel, Sekel, Sekme, Selek, Semer, Serme, Sülük, Sümek, Sümer, Sümük, Sürek, Sürme, Sürüm,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Eser, Esme, Esre, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Küme, Küre, Küsü, Leke, Lüks, Meke, Mülk, Reel, Sele, Seme, Sere, Süre, Sürü, Ülke, Ülkü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Kül, Kür, Küs, Lük, Sek, Sel, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ke, Le, Me, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.