SÜPERALAŞIM (TDK)

Yükseltgenmeye, akmaya, çevrimsel gerilmelere vb.ye karşı yüksek direnç gösteren karmaşık alaşımların genel adı.

Süperalaşım kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi I , onbirinci harfi M . Başı S sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKMA Nedir?


1 . Akmak işi.
2 . halk ağzında Reçine, çam sakızı, akındırık.

ALAŞIM Nedir?

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.

ÇEVRİMSEL Nedir?

Çevrimle ilgili veya çevrim biçiminde olan, devrî.

DİRENÇ Nedir?


1 . Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet.
2 . fizik Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans.
3 . fizik Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GERİLME Nedir?


1 . Gerilmek işi.
2 . spor Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum, gevşeme karşıtı.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KARMAŞIK Nedir?


1 . İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil: "Karmaşık bir sorun. Karmaşık bir düşünce."- .
2 . kimya Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks.
3 . teknoloji Üstün teknolojisi olan, sofistike.
4 . mecaz Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.
5 . mecaz Anlaşılması güç olan (durum), sofistike.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

YÜKSELTGEN Nedir?

Kendi kolayca indirgenirken karşısındaki kimyasal özdeği yükseltgeyebilen (özdek).

YÜKSELTGENME Nedir?

Oksitlenme.

A A E I L M P R S Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Arpamsı, Mareşal, Pırlama, Rampalı, Sapılma, Sarılma, Sırlama, Şırlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Apışma, Armalı, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşırma, Islama, Maaşlı, Maşalı, Maşerı, Paralı, Parsel, Paşalı, Pırasa, Saralı, Sarmal, Serapa, Sperma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Amelı, Amper, Elmas, Emsal, Eşarp, Irama, Lepra, Maral, Masal, Maşer, Melas, Mısra, Palas, Parsa, Paslı, Pelür, Pelüş, Perma, Pısma, Plase, Rampa, Raspa, Rüesa, Salam, Salaş, Salep, Salma, Salpa, Sapış, Saplı, Sapma, Sarım, Sarış, Sarma, Sarpa, Selam, Serap, Sırma,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Alım, Alış, Alma, Amal, Amel, Apaş, Apel, Apış, Apre, Apse, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Arsa, Arşe, Asal, Asap, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Aşar, Aşım, Aşma, Elma, Esma, Lama, Lame, Lapa, Larp, Laşe, Maaş, Mala, Mapa, Mars,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Asa, Ası, Aşı, Ela, Ira, Lam, Lap, Lep, Leş, Lüp, Mal, Mas, Maş, Pal, Pas, Pes, Peş, Pır, Pür, Ram, Rap, Sal, Sam, Sap, Sel, Sem, Ser, Sır, Şal, Şap, Şem, Şer, Şıp,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, El, Em, Er, Es, Eş, La, Le, Me, Pe, Ra, Re, Se, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.