SÜPERAERODİNAMİK (TDK)

Çok büyük yükseltilerde karşılaşılan türden çok seyrelmiş gazların akışını inceleyen bilim dalı.

Süperaerodinamik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi N , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi İ , Başı S sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

YÜKSELTİ Nedir?


1 . Tümsek.
2 . coğrafya Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, yükseklik, rakım, irtifa: "Ankara'nın yükseltisi 850 metredir."- .

A A D E E K M N O P R R S Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aerodinamik,

10 Harfli Kelimeler

Demirkapan, Edirnekari, Esindirmek,

9 Harfli Kelimeler

Demokrasi, Esindirme, Mürdesenk, Panoramik, Praseodim, Serdirmek, Sindirmek, Sinekromi,

8 Harfli Kelimeler

Amerikan, Armonika, Derkenar, Diaspora, Direnmek, Doksanar, Epidemik, Erdirmek, İndirmek, İskarpin, İspendek, Mandepsi, Mendirek, Müderris, Münkesir, Müsadere, Pankreas, Paradoks, Piroksen, Piromani, Prosedür, Romanesk, Serdirme, Serdümen, Seremoni, Sinameki, Sindirme, Sinerama, Sokranma, Südremek, Sürmedan, Ürpermek,

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akronim, Aksedir, Amerika, Amirane, Ampirik, Apandis, Apraksi, Apriori, Armador, Armonik, Arsenik, Aspirin, Damasko, Daniska, Demarke, Deminki, Demirsi, Derakap, Dersiam, Dikensi, Dinamik, Diremek, Direnim, Direnme, Doküman, Donamak, Drosera, Edinmek, Ekipman, Endemik, Epidemi, Epiderm, Eprimek, Erdirme, Erinmek, Esirmek, Eskiden, Esrimek, İndirme,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Aksona, Anemik, Anorak, Arkeen, Armoni, Arnika, Askeri, Damper, Dasnik, Dekore, Demiri, Denmek, Deprem, Derken, Derman, Dermek, Dernek, Dikine, Dikmen, Dinamo, Dineri, Dinmek, Direme, Dirsek, Doksan, Donama, Donmak, Dürmek, Edinim, Edinme, Edirne, Ekseri, Eksper, Endeks, Eprime, Eriksi, Erimek, Erinme, Ermeni,

5 Harfli Kelimeler

Adese, Adres, Akemi, Akide, Akman, Akpas, Akran, Akrep, Aksam, Aksan, Akson, Amade, Amper, Ampir, Anemi, Anide, Anime, Anmak, Anüri, Apiko, Arami, Ardak, Arena, Aroma, Arsin, Aside, Asker, Asmak, Daima, Daire, Damak, Damar, Dekan, Dekar, Dekor, Demek, Demin, Demir, Denek, Denim,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adap, Adem, Akar, Akim, Akis, Akma, Akne, Akor, Akse, Aksi, Aman, Amin, Amip, Amir, Amor, Anam, Anka, Anma, Anüs, Apak, Apre, Apse, Arak, Arap, Arda, Arka, Arma, Arpa, Arsa, Asap, Asar, Asma, Asri, Daim, Dair, Dama, Dana, Dane,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Aks, Akü, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Arp, Asa, Asi, Ask, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Din, Dip, Dok, Don, Dük, Dün, Eda, Ede, Edi, Eke, Eko, Ekü, Epe, Erk, İde, İka, İki, İma, İni, İri,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, As, De, Do, Ek, Em, En, Er, Es, İm, İn, İp, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Nü, Od, Ok, Om, On, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.