SÜNNİLİK (TDK)

Kur'an'a ve Hz. Muhammed'in sünnetlerine göre davranmayı en doğru ve tek yol sayan, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezhepleri.

Sünnilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HANE Nedir?


1 . Ev, konut.
2 . Ev halkı: "Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı."- N. Cumalı.
3 . Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz: "Dama tahtasında altmış dört hane vardır."- .
4 . matematik Basamak.
5 . müzik Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri.
6 . Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz: "Balıkhane, yazıhane."- .

HANEFİ Nedir?


1 . İslamiyette dört Sünni mezhepten biri.
2 . Bu mezhepten olan kimse.

MALİ Nedir?


1 . Mal ile ilgili: "Mali durumu zaten kötü."- H. Taner.
2 . Parasal.
3 . Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili: "Mali önlemler."- .

MALİK Nedir?

İye, °sahip.

MALİKİ Nedir?


1 . İslamiyette dört Sünni mezhepten biri.
2 . Bu mezhepten olan kimse.

MEZHEP Nedir?


1 . Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri: "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Anlayış, görüş.
3 . eskimiş Öğreti.

SAYA Nedir?


1 . Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.
2 . halk ağzında Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören.
3 . halk ağzında Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer.
4 . halk ağzında Kadın giysisi.
5 . halk ağzında İş önlüğü: "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı."- Halk türküsü.

SÜNNET Nedir?


1 - Hz. Muhammet'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü.
2 - (Erkek çocukta) Üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.
3 - Sünnet düğünü.

ŞAFİİ Nedir?


1 . İslamiyette dört Sünni mezhepten biri.
2 . Bu mezhepten olan kimse.

K L N N S Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sünnilik,

7 Harfli Kelimeler

İnsülin,

6 Harfli Kelimeler

Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

İlkin, Kilis, Kilsi, Kilüs, Kinin, Kinli, Linin, Silik, Silki, Sinik, Sünni,

4 Harfli Kelimeler

İlik, İnik, İsli, Kils, Link, Lüks, Nüks, Sili, Sini, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İni, Kil, Kin, Kül, Küs, Lük, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İs, Ki, Nü, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.