SÜNGERSİ (TDK)

Sünger gibi gözenekleri olan, süngere benzeyen.

Süngersi kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

GÖZEN Nedir?

Gösterişli, ilgi çekici kimse.

GÖZENE Nedir?

Kovandan bal alırken arılardan korunmak için başa giyilen, ön tarafı telden başlık, gözlük.

GÖZENEK Nedir?


1 . Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri.
2 . halk ağzında Pencere.
3 . halk ağzında Bir işlemede, örgüde, ipliklerin kesilmesi, ayrı tutulması yoluyla oluşturulan boşluk, ajur.
4 . anatomi Canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük, basit açıklık, mesame.
5 . biyoloji Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların alt yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki küçük deliklerden her biri, mesame.
6 . fizik Bir malzemenin içinde irili ufaklı boşlukların bulunması durumu, süngerimsi görünüş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜNGER Nedir?


1 . Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan.
2 . Bu hayvanın temizlik işlerinde kullanılan, suyu fazlaca çeken esnek iskeleti.
3 . Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gereci.

E G N R S S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Süngersi,

6 Harfli Kelimeler

Nergis, Sergin, Sünger,

5 Harfli Kelimeler

Ergin, Giren, İrsen, Nesir, Senir, Sergi, Serin, Sinüs, Siren, Süsen,

4 Harfli Kelimeler

Enir, Ergi, Erin, Esin, Esir, Geri, Gine, Gren, Gres, Güre, Nesi, Reis, Ring, Seri, Sine, Süne, Süre,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gen, Gri, Gün, Gür, İrs, Sen, Ser, Ses, Sin, Sis, Süs, Üre,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Es, Ge, İn, İs, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.