SÜNGERCİLİK (TDK)


1 . Sünger avcılığı.
2 . Sünger alıp satma işi.

Süngercilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVCI Nedir?


1 . Avı kendine iş edinen kimse: "Avcı, elinde ipi silkeleyerek yavaş yavaş ağını çekiyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Avcılara özgü şey: "Avcı çantası. Avcı giysisi."- .
3 . sıfat Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan): "Avcı kuş. Avcı kedi."- .
4 . mecaz Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse: "Yıldız avcısı."- .

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

SÜNGER Nedir?


1 . Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan.
2 . Bu hayvanın temizlik işlerinde kullanılan, suyu fazlaca çeken esnek iskeleti.
3 . Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gereci.

C E G K L N R S Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Süngercilik,

9 Harfli Kelimeler

Gürecilik,

8 Harfli Kelimeler

Erginlik, Gelincik, Gliserin, Güncelik, Sergilik, Serinlik, Süngerci, Süngerli,

7 Harfli Kelimeler

Cinslik, Ergilik, Erinlik, Erkinci, Esirlik, Gerilik, Gücenik, İncelik, Kesirli, Kilerci, Kliring, Nicelik, Nikelsi, Reislik, Sergici, Sinirce, Sirkeci, Sirkeli, Sürekli,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, Ekinci, Eriksi, Esirci, Eskici, Genlik, Gerici, Gerili, Gineli, Güncek, Güncel, Gürlek, İlinek, İlkeci, Kesici, Kilise, Nergis, Nikris, Renkli, Riskli, Sekili, Selcik, Sergin, Serili, Sincik, Single, Sinlik, Sirken, Süline, Sünger, Süreli,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Eksin, Eküri, Elcik, Elgin, Elgün, Ercik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Gelin, Gelir, Giren, Günce, İksir, İleri, İlkin, İncik, İncil, İncir, İrice, İrsen, Kesin, Kesir, Kiler, Kilis, Kilsi, Kilüs, Kinci, Kinli, Kiril, Kirli, Liken, Lirik, Nesil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cins, Ecir, Ekin, Ekli, Eksi, Elci, Elik, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, Geri, Gine, Grek, Gren, Gres, Gril, Güce, Güre, İken, İlgi, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İrin, İris, İsli, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cgs, Cin, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kin, Kir, Kül, Kür, Küs, Lig, Lir, Lük, Sek, Sel, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, Es, Ge, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.