SÜMSÜKGİLLER (TDK)

Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı.

Sümsükgiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı S sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

KUYRUK Nedir?


1 . Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2 . Bu organa benzeyen uzantı: "Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu."- .
3 . Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
4 . Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
5 . Başın arkasına toplanmış saç demeti.
6 . Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
7 . mecaz İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi: "Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.
8 . alay yollu Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse: "Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor."- .

LEYLEKSİLER Nedir?

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

E G K L L M R S S Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sümsükgiller,

8 Harfli Kelimeler

Gülümser, Sülükler, Sümüksel, Sürmelik, Sürülmek,

7 Harfli Kelimeler

Küremsi, Müessir, Sürekli, Sürmeli, Sürülme, Sürümek, Ülküsel,

6 Harfli Kelimeler

Eskrim, Gemlik, Girmek, Güllük, Gülmek, Gümrük, Gürlek, Gürlük, Kümeli, Kürüme, Mikser, Seslik, Silkme, Silmek, Sümsük, Süreli, Sürmek, Sürüme, Süsmek, Üremik, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Eküri, Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Gelir, Gerim, Girme, Gülle, Güllü, Gülme, Gülük, Gümül, İlkel, İlmek, İmlek, İrkme, Kelli, Kerim, Kesim, Kesir, Kiler, Kilüs, Kimse, Kimüs, Külli, Küllü, Kümes, Kürsü, Küsme, Lemis, Melik, Mersi, Milel, Misel, Mülki, Remil, Resim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Eksi, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Ergi, Erik, Eril, Erim, Esik, Esim, Esir, Eski, Gemi, Geri, Grek, Gres, Gril, Güme, Güre, İlke, İlle, İlme, İmge, Kile, Kils, Krem, Küme, Küre, Küsü, Lime, Lise, Lüks, Lüle, Meri, Misk, Müge,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gri, Gül, Güm, Gür, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Kül, Kür, Küs, Lig, Lim, Lir, Lük, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Ses, Sik, Sim, Sis, Ski, Süs, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ge, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.