SÜMKÜRMEK (TDK)

Soluğu burundan hızla vererek sümüğü dışarı atmak: "Cebinden bir sümüklü mendil çıkarıp sümkürdü."- B. Felek.

Sümkürmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURU Nedir?

Sancı, buruntu.

BURUN Nedir?


1 - Alınla üstdudak arasında bulunan, çıkıntılı, kemik; kıkırdak, kas ve deriden oluşmuş koku alma ve solunum organı.
2 - Kimi şeylerin ön ve sivri bölümü.
3 - Karanın özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.
4 - Koku alma yetisi.
5 - Kibir, büyüklenme, çalım.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

HIZLA Nedir?

Çabucak: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

MENDİL Nedir?


1 . Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt: "Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol."- Y. K. Beyatlı.
2 . İçine bazı şeyler konulan dokuma, yağlık: "Sabahleyin erkenden işine gider, akşamüstü elinde dolu mendiliyle evine dönerdi."- R. N. Güntekin.

SÜMÜKLÜ Nedir?


1 . Sümüğü olan.
2 . Burnundan sürekli sümük akan: "Şu yumurcakların içinde temizi, sümüklüsü, çarıklısı, yarım entarilisi hepsi hepsi vardı."- A. Gündüz.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

E K K M M R S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sümkürmek,

8 Harfli Kelimeler

Sümkürme,

7 Harfli Kelimeler

Kürümek, Sürümek,

6 Harfli Kelimeler

Kürüme, Küsmek, Sürmek, Sürüme, Ürkmek, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Kükre, Kümes, Kürek, Kürsü, Küskü, Küsme, Sümek, Sümer, Sümük, Sürek, Sürme, Sürüm, Ürkek, Ürkme, Ürüme,

4 Harfli Kelimeler

Krem, Küme, Küre, Kürk, Küsü, Süre, Sürü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, Kek, Kem, Ker, Kes, Kür, Küs, Sek, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Es, Ke, Me, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.