SÜMÜKLÜ (TDK)


1 . Sümüğü olan.
2 . Burnundan sürekli sümük akan: "Şu yumurcakların içinde temizi, sümüklüsü, çarıklısı, yarım entarilisi hepsi hepsi vardı."- A. Gündüz.

Sümüklü kelimesi baş harfi S son harfi Ü olan bir kelime. Başında S sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü . Başı S sonu Ü olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇARIK Nedir?


1 . İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı: "Tozla örtülmüş çarıklarının eskiliği belli olmuyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha.
3 . denizcilik Çene.
4 . argo Para cüzdanı: "Kızı bu çarık sözünün para cüzdanı manasına geldiğini bilmeden dinler..."- R. H. Karay.

ÇARIKLI Nedir?

Ayağına çarık giymiş.

ENTARİ Nedir?


1 . Genellikle tek parçalı kadın giyeceği: "Önünden düğmeli bir entari, şimdi gibi gözlerimin önünde."- Z. Selimoğlu.
2 . Erkeklerin giydiği uzun, düz üstlük: "Evden en yeni çamaşırlarımla bayramlık entarim getirildi."- R. H. Karay.

ENTARİLİ Nedir?

Entari giymiş olan.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜMÜK Nedir?

Sümük doku hücrelerinin ve üzerinde bulunan bezlerin, doku yüzünde nemli, akıcı, kaygan bir tabaka oluşturan salgısı.

SÜMÜKLÜ Nedir?


1 . Sümüğü olan.
2 . Burnundan sürekli sümük akan: "Şu yumurcakların içinde temizi, sümüklüsü, çarıklısı, yarım entarilisi hepsi hepsi vardı."- A. Gündüz.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

YUMURCA Nedir?

Anason bitkisinin arasında yetişen kokulu bir bitki.

YUMURCAK Nedir?


1 . Yaramaz küçük çocuk: "Bizim yumurcaklar ağızları gibi açık o güzel gözleri yuvarlacık, verdiğim derse bakıyorlardı."- T. Buğra.
2 . halk ağzında Veba hastalığında koltuk altında veya kasıkta çıkan çıban.

K L M S Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kümülüs, Sümüklü,

6 Harfli Kelimeler

Küsülü,

5 Harfli Kelimeler

Sülük, Sümük,

4 Harfli Kelimeler

Küsü, Lüks, Mülk, Ülkü, Ümük,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Küs, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.