SÜLFİTLEME (TDK)

Şarapçılıkta üzüm, elma veya armut şırasını kükürtdioksitle temizleme yöntemi.

Sülfitleme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı S sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARMUT Nedir?


1 . Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis): "Ankara armudu. Hacı Hamza armudu."- .
2 . bitki bilimi Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi.
3 . sıfat, argo Çok bön, çok aptal.

ELMA Nedir?


1 . Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus).
2 . Bu ağacın kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi.

KÜKÜRT Nedir?

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,0
6 olan, 11
9 °C'de eriyen ve 44
4 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S).

ŞARAP Nedir?

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey (I).

ŞARAPÇI Nedir?


1 . Şarap yapan veya satan kimse.
2 . Çok şarap içen, şaraba düşkün kimse.

ŞARAPÇILIK Nedir?

Şarap yapma ve satma işi.

TEMİZLEME Nedir?


1 . Temizlemek işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
2 . Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı.

ÜZÜM Nedir?

Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E F L L M S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sülfitleme,

9 Harfli Kelimeler

Müteselli,

8 Harfli Kelimeler

Flitleme, Tesellüm, Üflemeli,

7 Harfli Kelimeler

Fitleme, Lifleme, Müellif, Selülit, Temelli, Teselli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Esefli, Fistül, İletme, İsleme, İsteme, Millet, Müflis, Müfsit, Silüet, Sülfit, Tefeli, Tefeül, Temsil, Teslim, Üfleme,

5 Harfli Kelimeler

Etsel, Fetüs, Filet, İllet, İsmet, İstem, Lemis, Liste, Meles, Mesel, Metil, Metis, Milel, Misel, Müfit, Sefil, Selef, Selim, Sille, Silme, Sitem, Süfli, Telef, Telem, Teles, Telif, Telis, Telli, Telsi, Temel, Tifüs, Timüs, Tümel, Ülfet, Üstel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elif, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Esef, Esim, Esme, Etil, Etli, Etme, File, Film, Flit, Flüt, Füme, İlle, İlme, İtme, Liet, Lift, Lime, Lise, Lüle, Mest, Müft, Sele, Seme, Semt, Site, Stil, Süet, Süit, Sülf, Tefe, Ümit, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eti, Fel, Fes, Fil, Fit, İle, Lef, Lif, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sel, Sem, Set, Sif, Sim, Sit, Süt, Tef, Tel, Tem, Tim, Tüf, Tül, Tüm, Üst,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Et, Fe, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.