SÜLFAMİT (TDK)

Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü organik birleşimlerin ortak adı.

Sülfamit kelimesi baş harfi S son harfi T olan bir kelime. Başında S sonunda T olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı S sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZOTLU Nedir?

İçinde azot bulunan: "Azotlu gübre."- .

BİRLEŞİM Nedir?


1 . Birleşme işi.
2 . Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
3 . biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

ETKİLİ Nedir?

Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik: "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş."- A. İlhan.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KÜKÜRTLÜ Nedir?

İçinde kükürt bulunan: "Kükürtlü sabun."- .

MİKROP Nedir?


1 . Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı: "Açığa aksır, mikropları üstümüze savurma."- B. Felek.
2 . mecaz Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

A F L M S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sülfamit,

7 Harfli Kelimeler

Müstafi,

6 Harfli Kelimeler

Fistül, Müflis, Müfsit, Müsait, Sülfat, Sülfit, Tafsil, Timsal,

5 Harfli Kelimeler

Fasit, İflas, İfsat, İslam, İtlaf, Latif, Masif, Milas, Milat, Misal, Müfit, Salim, Süfli, Talim, Tifüs, Timüs,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Alim, Amfi, Amil, Amit, Asil, Asit, Asli, Fail, Film, Flit, Flüt, İfta, İlam, İmal, İmla, İsal, İtfa, Lift, Mail, Mali, Malt, Miat, Müft, Safi, Salt, Sami, Sima, Stil, Süit, Sülf, Tali, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alt, Asi, Ast, Ati, Fal, Fas, Fil, Fit, İfa, İla, İma, İsa, İta, Laf, Lam, Lif, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Mil, Mis, Mit, Saf, Sal, Sam, Sif, Sim, Sit, Süt, Tal, Tam, Tas, Tim, Tüf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Am, As, At, Fa, İl, İm, İs, İt, La, Mi, Si, Ta, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.