SÜLFÜRLEMEK (TDK)

Kükürtle birleştirmek: "Bakır sülfürlemek."- .

Sülfürlemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi F , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞTİRMEK Nedir?

Bir araya getirmek: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.

KÜKÜRT Nedir?

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,0
6 olan, 11
9 °C'de eriyen ve 44
4 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S).

SÜLF Nedir?

Kükürt.

SÜLFÜR Nedir?

Kükürdün başka bir elementle yaptığı birleşik.

SÜLFÜRLEME Nedir?


1 . Kükürtle birleştirmek için yapılan işlem.
2 . Kükürtleme.

SÜLFÜRLEMEK Nedir?

Kükürtle birleştirmek: "Bakır sülfürlemek."- .

E E F K L L M R S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sülfürlemek,

10 Harfli Kelimeler

Sülfürleme,

9 Harfli Kelimeler

Sürükleme,

8 Harfli Kelimeler

Mükellef, Sülükler, Sürülmek,

7 Harfli Kelimeler

Külleme, Küresel, Refleks, Seküler, Sürülme, Sürümek, Üflemek, Üfürmek, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Kermes, Küreme, Kürüme, Meslek, Seklem, Sermek, Sülfür, Sürmek, Sürüme, Üfleme, Üfürme, Üremek, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Elmek, Ermek, Eslek, Esmek, Esmer, Fekül, Felek, Fresk, Fülüs, Kelem, Keler, Keles, Kelle, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Küflü, Küfür, Küllü, Kümes, Kürsü, Küsme, Lüfer, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Remel, Sefer, Sekel, Sekme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Esef, Eser, Esme, Esre, Feke, Füme, Fürs, Kefe, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Küfe, Küme, Küre, Küsü, Leke, Lüks, Lüle, Meke, Mülk, Reel, Sele, Seme, Sere, Serf, Sülf, Süre, Sürü, Ülke, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Ekü, Elk, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Kel, Kem, Ker, Kes, Küf, Kül, Kür, Küs, Lef, Lük, Sek, Sel, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Fe, Ke, Le, Me, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.