SÜLÜNGİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, tavuksular ve tavuklar alt takımına giren geniş bir familyası, tavukgiller.

Sülüngiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı S sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAVUK Nedir?

Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus).

TAVUKGİLLER Nedir?

Sülüngiller.

TAVUKLAR Nedir?

Tavuksular takımının bir alt takımı.

TAVUKSULAR Nedir?

Tavukları ve tepeli tavukları içine alan bir takım.

E G L L L N R S Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sülüngiller,

8 Harfli Kelimeler

Günsüler, Süngerli,

6 Harfli Kelimeler

Lüleli, Nergis, Sergin, Single, Süline, Sünger, Süreli, Sürgün,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Elgün, Ergin, Gelin, Gelir, Giren, Gülle, Güllü, Günlü, Gürün, İrsen, Nesil, Nesir, Senir, Sergi, Serin, Sille, Sinle, Siren, Sülün, Süngü, Sürgü, Ülger, Ülser,

4 Harfli Kelimeler

Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Esin, Esir, Geri, Gine, Gren, Gres, Gril, Günü, Güre, İlle, Lens, Lise, Lüle, Nesi, Reis, Ring, Seri, Sine, Süne, Süre, Sürü, Ülen, Ünlü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, İle, İrs, Lig, Lir, Sel, Sen, Ser, Sin, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Ge, İl, İn, İs, Le, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.