SÜBLİMLEŞMEK (TDK)

Bir cisim, katı durumdan sıvı durumuna geçmeden doğrudan doğruya gaz durumuna dönüşmek.

Süblimleşmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRUDAN Nedir?


1 . Aracısız: "Doğrudan pazarlık."- .
2 . zarf Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan: "Devreye girmeselerdi seninle doğrudan görüşmek niyetindeydim."- A. Ümit.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DÖNÜŞMEK Nedir?

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

B E E K L L M M S Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Süblimleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Süblimleşme,

9 Harfli Kelimeler

Kümeleşim, Üleşilmek,

8 Harfli Kelimeler

Bileşmek, Müsellem, Müsellim, Üleşilme,

7 Harfli Kelimeler

Bilemek, Bileşke, Bileşme, Eklemli, Eklesil, Eksilme, Embesil, Emilmek, Emişmek, Eşilmek, İlkesel, İmlemek, İskemle, İslemek, İşkembe, İşlemek, Kesilme, Kesişme, Killeme, Külleme, Mesleki, Meşelik, Sübekli, Süblime, Üleşmek, Ülkesel,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellem, Bellik, Beslek, Beşlik, Bileme, Bilmek, Ebelik, Ekilme, Eksibe, Ekşime, Elbise, Elemli, Emekli, Emilme, Emişme, Eskime, Eşeksi, Eşilme, İmleme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kelime, Keseli, Kümeli, Lekeli, Melike, Memeli, Meslek, Meşime, Müslim, Seklem, Silkme, Silmek, Üleşme,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Beleş, Belik, Belki, Belli, Beşik, Beşli, Beşme, Bikes, Bilek, Bilme, Bişek, Bükme, Ebeli, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlkel, İlmek, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keles, Keleş, Kelle, Kelli, Kesel, Kesim, Kesiş,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlke, İlle, İlme, Kebe, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Küme, Leke, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Kül, Küs, Leb, Leş, Lim, Lük, Mil, Mim, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski, Şeb, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.