SÜBJEKTİVİST (TDK)

Öznelci.

Sübjektivist kelimesi baş harfi S son harfi T olan bir kelime. Başında S sonunda T olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi B , dördüncü harfi J , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi V , onuncu harfi İ , onbirinci harfi S , onikinci harfi T . Başı S sonu T olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÖZNE Nedir?


1 . Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir.
2 . felsefe Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey.

ÖZNEL Nedir?

Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı: "Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim."- M. C. Anday.

ÖZNELCİ Nedir?

Öznelcilik yanlısı, öznelciliği benimseyen ve savunan, subjektivist.

B E J K S S T T V Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bisküvi,

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Jetski, Kübist, Sistit, Testis, Tesvit, Tevsik,

5 Harfli Kelimeler

Betik, Bikes, Bitek, Bitik, Bitki, Büvet, İsevi, İstek, İvesi, Kesit, Kisve, Küvet, Seksi, Setik, Sübek, Sükse, Tekit, Tekst, Tesis, Tesit, Testi, Tetik, Tevki, Tevsi, Tüvit, Tvist, Viski, Vites,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Beti, Büst, Büve, Eksi, Ekti, Esik, Eski, Etik, Etki, Etüt, Etüv, İbik, İbis, İtki, Jest, Kist, Kivi, Seki, Seks, Sevi, Sevk, Site, Süet, Süit, Süje, Test, Tike, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Bej, Bek, Bet, Bit, Bük, Ekü, Eti, İki, İti, Jet, Jüt, Kes, Ket, Kit, Küs, Küt, Sek, Ses, Set, Sik, Sis, Sit, Ski, Süs, Süt, Tek, Tik, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Es, Et, Ev, İs, İt, Je, Ke, Ki, Se, Si, Te, Ti, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.