SÖZLEŞMELİ (TDK)


1 . Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılan, mukaveleli, kontratlı.
2 . zarf Sözleşme yapılarak.

Sözleşmeli kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONT Nedir?


1 - Roma İmparatoru'nun danışman olarak seçtiği kimse.
2 - Derebeylik düzeninde derebeyi.
3 - Batı toplumunda dördüncü derecede bir soyluluk sanı.

KONTRA Nedir?


1 . Karşıt, karşı, aksi: "Kontra atak."- .
2 . isim Kontrplak.

KONTRAT Nedir?

Sözleşme.

KONTRATLI Nedir?

Sözleşmeli.

MUKAVELE Nedir?

Sözleşme: "Meşhur aktör davet edilmiş hatta mukavelesi bile yapılmak üzere imiş!"- H. F. Ozansoy.

MUKAVELELİ Nedir?

Sözleşmeli.

SÖZLEŞME Nedir?


1 . Sözleşmek işi.
2 . hukuk Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat: "Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir."- N. Cumalı.
3 . Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

E E L L M S Z Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sözleşmeli,

8 Harfli Kelimeler

Sözleşme,

7 Harfli Kelimeler

Elemsiz, Özlemli, Özleşme, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eşilme, Ezilme, İsleme, İşleme, İzleme, Lösemi, Özleme,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Eşlem, Eşsiz, İşeme, İşlem, İzlem, Lemis, Meles, Meleş, Melez, Mesel, Milel, Misel, Ölmez, Özeme, Özlem, Özsel, Selim, Semiz, Seziş, Sezme, Sille, Silme, Sözel, Şemse, Şilem, Şömiz, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, Emiş, Esim, Esme, Eşli, Eşme, Ezel, Ezme, İlle, İlme, Lime, Lise, Meşe, Meze, Ölme, Özel, Sele, Seme, Sezi, Şems, Şile, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Lim, Lös, Mil, Mis, Öze, Sel, Sem, Sim, Siz, Söz, Şem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, İz, Le, Me, Mi, Öz, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.