SÖZLÜKBİLİM (TDK)

Sözlük yazma ve hazırlama işi, °leksikografi.

Sözlükbilim kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı S sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

SÖZLÜK Nedir?

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat: "Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük."- .

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

B K L L M S Z Ö Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Müzikli,

6 Harfli Kelimeler

Bismil, Kübizm, Milsiz, Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, Bölük, Bölüm, İblis, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, İslim, Kilim, Kilis, Kiliz, Killi, Kilsi, Kilüs, Kimüs, Külli, Milis, Milli, Milli, Misil, Mülki, Müzik, Öksüz, Özlük, Silik, Silki, Söküm, Sözlü, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bölü, İbik, İbis, İkiz, İlik, İlim, İsim, İsli, Kils, Kimi, Klüz, Lüks, Misk, Mülk, Öküz, Ölük, Ölüm, Özlü, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Biz, Bük, Büz, İki, İlk, Kil, Kim, Kös, Köz, Kül, Küs, Lim, Lök, Lös, Lük, Mil, Mis, Ölü, Sik, Sim, Siz, Ski, Söz, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, İz, Ki, Mi, Öz, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.