SÖZLÜKÇÜ (TDK)

Sözlük bilimci.

Sözlükçü kelimesi baş harfi S son harfi Ü olan bir kelime. Başında S sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi Ü . Başı S sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

SÖZLÜK Nedir?

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat: "Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük."- .

K L S Z Ç Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sözlükçü,

7 Harfli Kelimeler

Ölçüsüz,

6 Harfli Kelimeler

Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Çözük, Kösçü, Öksüz, Özlük, Sözlü, Sülük, Süzük, Üçlük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Küsü, Lüks, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Özlü, Üçlü, Üçüz, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöz, Çük, Kös, Köz, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü, Söz, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.