SÖZEL (TDK)


1 . Sözle ilgili, söze dayanan.
2 . Sosyal konuları kapsayan (sınav).

Sözel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L . Başı S sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

E L S Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Özsel, Sözel,

4 Harfli Kelimeler

Özel,

3 Harfli Kelimeler

Lös, Öze, Sel, Söz,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Le, Öz, Se, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.