SÖZDİZİMSEL (TDK)

Sözdizimi ile ilgili olan, °sentaktik.

Sözdizimsel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı S sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÖZDİZİMİ Nedir?

Bir tümceyi oluşturan sözcük türlerinin arasındaki ilişkileri, tümce yapısını inceleyen dilbilgisi kolu, °nahiv, °sentaks.

D E L M S S Z Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dizemsiz,

7 Harfli Kelimeler

Dizemli, Dizilme, Edimsiz, Midesiz,

6 Harfli Kelimeler

Dilsiz, Edimli, Lösemi, Milsiz, Ödemli, Sözsel, Zilsiz,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Demli, Dilim, Dilme, Dilsi, Dizel, Dizem, Dizim, Dizme, İslim, İzlem, Lemis, Leziz, Lizöz, Milis, Misel, Misil, Misis, Ölmez, Özlem, Özsel, Selim, Selis, Semiz, Sesli, Silis, Silme, Sisli, Sözde, Sözel,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Dimi, Dize, Dizi, Edim, Elim, Esim, İdil, İlim, İlme, İmdi, İsim, İsli, Lime, Lise, Mide, Midi, Ödem, Ölme, Özel, Sezi, Sili, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Diz, Döl, Edi, İde, İle, Lim, Lös, Mil, Mis, Öze, Sel, Sem, Ses, Sim, Sis, Siz, Söz, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Es, İl, İm, İs, İz, Le, Me, Mi, Öd, Öz, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.