SÖZCÜLÜK (TDK)

Sözcü olma durumu: "Bana sözcülük etmişsiniz, onun elçisine karşı benim elçim olmuşsunuz."- T. Oflazoğlu.

Sözcülük kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELÇİ Nedir?


1 - Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, ºsefir.
2 - Bir uzlaşma sağlamak ya da iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
3 - Yalvaç, peygamber, ºresul.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OFLAZ Nedir?

İyi, güzel, mükemmel.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

SÖZCÜLÜK Nedir?

Sözcü olma durumu: "Bana sözcülük etmişsiniz, onun elçisine karşı benim elçim olmuşsunuz."- T. Oflazoğlu.

C K L S Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sözcülük,

6 Harfli Kelimeler

Sözcük, Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Öksüz, Özlük, Sözcü, Sözlü, Sülük, Süzük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Küsü, Lüks, Öküz, Ölük, Özlü, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Cüz, Kös, Köz, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Öcü, Ölü, Söz, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.