SÖZCÜKBİLİMCİ (TDK)

Sözcükbilim uzmanı, °leksikolog.

Sözcükbilimci kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M , onikinci harfi C , onüçüncü harfi İ . Başı S sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SÖZCÜKBİLİM Nedir?

Sözcük dağarcığının tarihsel, yapısal vb. yönlerden incelenmesini amaç edinen bilim, °leksikoloji.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B C C K L M S Z Ö Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilimsiz, Cisimcik, İlmiksiz,

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Bilisiz, Bizimki, İliksiz, İsimlik, İzcilik, Kilimci, Müzikli,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Bismil, İbikli, İbiksi, İkizli, İliksi, İsilik, İsimli, Kimisi, Kübizm, Milsiz, Silici, Sözcük, Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Bicik, Bilim, Bölük, Bölüm, Cicik, Cicim, Cisim, İblis, İkici, İkili, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, İslim, Kilim, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kimüs, Milis, Misil, Mülki, Müzik, Öksüz, Özlük, Sicil, Sicim, Silik, Silki, Söküm, Sözcü, Sözlü,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Böcü, Bölü, Cici, Cüzi, İbik, İbis, İkiz, İlik, İlim, İsim, İsli, İzci, Kils, Kimi, Klüz, Lüks, Misk, Mülk, Öküz, Ölük, Ölüm, Özlü, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Biz, Bük, Büz, Cim, Cüz, İki, İlk, Kil, Kim, Kös, Köz, Kül, Küs, Lim, Lök, Lös, Lük, Mil, Mis, Öcü, Ölü, Sik, Sim, Siz, Ski, Söz, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, İz, Ki, Mi, Öz, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.