SÖYLEYİŞ (TDK)


1 . Söyleme işi.
2 . dil bilimi Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz.

Söyleyiş kelimesi baş harfi S son harfi Ş olan bir kelime. Başında S sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Y , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş . Başı S sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

HECE Nedir?

Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem: "Okumak sözünde üç hece vardır."- .

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLENİŞ Nedir?


1 . Söylenme işi.
2 . Söyleyiş, telaffuz.

SÖYLENME Nedir?

Söylenmek işi.

TELA Nedir?

Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez.

TELAFFUZ Nedir?


1 . Söyleyiş: "Bir bebek telaffuzunu taklit etmediğiniz eksik."- R. N. Güntekin.
2 . Boğumlanma.

VURGU Nedir?

Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

E L S Y Y Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Söyleyiş,

7 Harfli Kelimeler

Söyleşi,

6 Harfli Kelimeler

Öylesi,

5 Harfli Kelimeler

Şöyle, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Eşli, Lise, Öyle, Şile, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Leş, Ley, Lös, Sel, Şey, Yel,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Eş, Ey, İl, İs, İş, Le, Se, Si, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.