SÖYLENCELEŞMEK (TDK)

Bir olay ya da kişi söylence değeri kazanmak söylenceye dönüşmek, efsaneleşmek.

Söylenceleşmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DÖNÜŞMEK Nedir?

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.

EFSANE Nedir?


1 . Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.
2 . mecaz Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb: "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

EFSANELEŞME Nedir?

Efsaneleşmek işi.

EFSANELEŞMEK Nedir?

Efsane durumuna gelmek: "Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

SÖYLENCE Nedir?

Efsane.

C E E E E K L L M N S Y Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Esenleşmek, Esnekleşme, Yeleklenme, Yelelenmek, Yelkenleme,

9 Harfli Kelimeler

Cenkleşme, Enselemek, Esenlemek, Esenleşme, Eşelenmek, Keselenme, Köleleşme, Lekelenme, Öncelemek, Söylenmek, Söyleşmek, Yelekleme, Yelelenme, Yellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Elekleme, Ellenmek, Elleşmek, Enseleme, Esenleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşleksel, Eşlenmek, Kelleşme, Keseleme, Köşeleme, Köyleşme, Lekeleme, Ökseleme, Önceleme, Söylemek, Söylence, Söylenme, Söyleşme, Şenelmek, Yelkesen, Yellemek, Yellenme, Yelsemek, Yönelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Eslemek, Esnemek, Eşeleme, Eşeysel, Eşlemek, Eşlenme, Eylemek, Kesmece, Keşleme, Kölemen, Kösemen, Lökleme, Mecelle, Menekşe, Önlemek, Söyleme, Şenelme, Şöylece, Yeleken, Yelleme, Yelseme, Yönelme, Yönleme, Yönseme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Elleme, Enemek, Esleme, Esneme, Eşelek, Eşleme, Eyleme, Keleme, Kesene, Kösele, Leylek, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Ökseme, Önleme, Öylece, Sekene, Seklem, Sekmen, Seneye, Sönmek, Söylem, Şeklen, Yeleme, Yelken, Yelmek, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Emcek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Eylem, Kelem, Keles, Keleş, Kelle, Kesel, Kesen, Kesme, Keşen, Kösem, Melce, Melek, Meles, Meleş, Menşe, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Neyse, Ölmek, Öncel, Önlem, Önsel, Sekel,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Cönk, Ecel, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Eşek, Eşey, Eşme, Kele, Keme, Kene, Kese, Köle, Köse, Köşe, Leke, Lens, Meke, Meşe, Meşk, Nece, Neşe, Ökse, Ölme, Önce, Önel, Önem, Öyle, Sele, Seme, Sene, Söke,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Ece, Eke, Elk, Kel, Kem, Kes, Keş, Kös, Köy, Leş, Ley, Lök, Lös, Men, Mey, Nem, Ney, Öke, Sek, Sel, Sem, Sen, Şek, Şem, Şen, Şey, Yek, Yel, Yem, Yen, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Es, Eş, Ey, Ke, Le, Me, Ne, Ön, Se, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.