SÖVÜŞ (TDK)

Sövme işi: "Ama sıtma doktoruna değil, kendisinedir bu sövüş."- T. Buğra.

Sövüş kelimesi baş harfi S son harfi Ş olan bir kelime. Başında S sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi V , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş . Başı S sonu Ş olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SITMA Nedir?

Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya: "Sıtma, bir on beş gün içinde beni, çocuğa döndürmüştü."- S. F. Abasıyanık.

SÖVME Nedir?


1 . Sövmek işi, sövgü, küfretme.
2 . hukuk Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı.

SÖVÜŞ Nedir?

Sövme işi: "Ama sıtma doktoruna değil, kendisinedir bu sövüş."- T. Buğra.

S V Ö Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Sövüş,

4 Harfli Kelimeler

Övüş,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.