Sömürgeleştirmek

  1. [-i] Sömürge durumuna getirmek, sömürge yapmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sömürgeleştirmek kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi ö , üçüncü harfi m , dördüncü harfi ü , beşinci harfi r , altıncı harfi g , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , Başı s sonu k olan 16 harfli kelime.