SÖMÜRGELEŞTİRMEK (TDK)

Sömürge durumuna getirmek, sömürge yapmak, müstemlekeleştirmek.

Sömürgeleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi T , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E , Başı S sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

MÜSTEMLEKE Nedir?

Sömürge: "Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir."- Atatürk.

SÖMÜRGE Nedir?

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

E E E G K L M M R R S T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sömürgeleştirme,

13 Harfli Kelimeler

Kömürleştirme, Kötümserleşme, Sömürgeleşmek,

12 Harfli Kelimeler

Gürleştirmek, Sömürgeleşme,

11 Harfli Kelimeler

Gösterilmek, Göstermelik, Güreştirmek, Gürleştirme, Körleştirme, Örgütleşmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Sergiletmek, Simgeleşmek, Tümörleşmek, Tümsekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Gerektirme, Geriletmek, Görülmemiş, Görümsetme, Gösterilme, Güreşilmek, Güreştirme, Kömürleşme, Müstemleke, Örgütlemek, Örgütleşme, Resimlemek, Resimleşme, Resmileşme, Restleşmek, Sergilemek, Sergiletme, Sertleşmek, Simgelemek, Simgeleşme, Sirkeleşme, Süregelmek, Sürmelemek, Sütrelemek, Şeritlemek, Tersleşmek, Tümörleşme, Üleştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Esirgemek, Eskileşme, Eşitlemek, Etkileşme, Gerilemek, Geriletme, Gömülemek, Göresimek, Göstermek, Gümletmek, Güreşilme, Gürleşmek, İmgelemek, Keresteli, Kistleşme, Kötüleşme, Kötümseme, Kümeleşim, Kümeleşme, Lüksmetre, Mermerlik, Metreslik, Mitleşmek, Müsteşrik, Örgülemek, Örgütleme, Örselemek, Resimleme, Resmetmek, Restleşme, Semirtmek, Sergileme, Sertelmek, Sertleşme, Siklememe, Simgeleme, Süregelme, Süreletme, Sürmeleme,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Eleşkirt, Emretmek, Ergitmek, Ergürmek, Esirgeme, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, Gelişmek, Gemlemek, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, Gölermek, Gömüleme, Gömülmek, Göresime, Görkemli, Görmemiş, Görülmek, Görüşmek, Gösterim, Gösteriş, Gösterme, Götürmek, Gümlemek, Gümletme, Güreşmek, Gürlemek, Gürleşme, İmgeleme, İskerlet, İsteşmek, İşletmek, İtekleme, İtelemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Eksilme, Ekstrem, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Emretme, Ereksel, Ergimek, Ergitme, Ergürme, Erişmek, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Gelişme, Gemerek, Gemleme, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilme, Getirme, Gölerme, Gömülme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşime, Elemek, Elemge, Eletme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Ergime, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, Geleme, Gelmek, Gemlik, Germek, Girmek, Gitmek, Göksel, Gömlek, Gömmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eküri, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Germe, Girme, Gitme, Gölek, Gölet,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gök, Göl, Göt, Gri, Gül, Güm, Gür, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Kös, Kül, Kür, Küs, Küt, Leş, Lig, Lim, Lir, Lök, Lös,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ge, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.